Rørleggern Verdal AS kjøper aksjene i Rakø VVS AS

Rakø VVS AS og Rørleggern Verdal AS har et mål om å jobbe med større prosjekter og opplever en økt etterspørsel på rørentrepriser innen større byggeprosjekter. Vi tror markedet trenger en aktør som satser på større prosjekter og begge selskapene har behov for kompetanse og ressurser. Vi står derfor mye sterkere sammen.

.

Rørleggeren Verdal AS har kjøpt aksjene i Rakø VVS AS og selskapene vil i løpet av høsten bli fusjonert.

.

Tro på fremtiden
Rørleggern Verdal AS har over flere år bygget opp en god struktur, der vi jobber i flere markeder. Vi er i dag delt opp i flere «team» der hvert enkelt team har ansvar for sitt segment.  Vi har rørleggere som jobber innenfor industri-, service- og prosjektmarkedet. Etter økt konkurranse på mindre prosjekter har vi de siste årene jobbet på større prosjekter, og ser nå et behov for flere ressurser både innen administrasjon og ute på byggeplass. Med denne sammenslåingen vil vi få på plass de ressursene vi trenger. Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne avtalen med Rakø VVS, og har stor tro på fremtiden.

.

Øke kompetanse og gjennomføringsevne
Rakø VVS AS ser utelukkende positivt på sammenslåingen og mener dette vil komme både private og næringsdrivende kunder til gode. Ved å gå sammen øker både kompetansen og gjennomføringsevnen vi kan tilby våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har alltid hatt et fokus på at kundene skal sitte igjen med et solid og godt gjennomført resultat, og ser at denne sammenslåingen vil styrke dette.

.

Digital utvikling
Vi kommer med dette til ha den kompetansen og de ressursene som kreves for å være en foretrukket aktør i prosjekt-markedet. Den digitale utviklingen går i stor fart fremover og det stilles stadig strengere krav til prosjektering og utførelse. Om man skal være med på denne utviklingen mener vi det er nødvendig å ha kompetansen internt i firmaet. Vi satser derfor på å ta mer av prosjekteringen internt i selskapet, slik vil vi få bedre kontroll på prosjektene. I tillegg synes vi at det er en veldig positiv og interessant utvikling, som vi gleder oss til å være en del av.

.

Vi håper og tror at våre kunder ser positivt på denne sammenslåingen.

.

Kontaktinfo:

Erlend Liaklev Kålen, daglig leder
Mob: 404 38 241
Epost: [email protected]