Din prosjektrørlegger

Hei utbygger og entreprenør!

Gjennom mange år har vi hatt fokus på effektivisering gjennom byggeprosessen. Vi er opptatt av å være en god støttespiller til alle involverte parter slik at vi sammen får et flott prosjekt og en fornøyd sluttkunde. Vårt eget prosjektteam holder den røde tråden gjennom hele prosjektet; fra kundemøter, tegning, prosjektering og utførende rørarbeid.

4 gode grunner til å velge oss som deres rørlegger

01. Kundemøter

Vi tar kontakt med og avtaler kundemøter med alle kunder før oppstart. Her gjennomgås tegning, tilbud og vår leveranse. Dette gjør at vi er tidlige inn i prosjektet og alle endringer blir med før arbeidstegninger lages. Berører endring andre fag får også disse tidlig beskjed.

02. Tegninger

Alle våtrom og teknisk rom blir tegnet og vist kunde. Når de godtar disse sendes de over til utbygger og andre fag. Alle tegninger er målsatt og vil ha alt tegnet som kunde ønsker det. Dette gjør at alle vet hvordan det skal være, og tegningene blir et godt hjelpemiddel for alle fag.

03. Tilvalg

Hos oss får kunde i møtet presentert alle varer som er med som standard på prosjektet. De vil få mulighet til å oppgradere samtlige baderomsartikler og får en god veiledning i vår utstilling. Dette gir fornøyde kunder som føler seg ivaretatt fra start til slutt.

04. Prosjektering

Vi prosjekterer og tegner alt for vårt fag på prosjektene. Disse tegningene kan leveres som en del av kundens sluttdokumentasjon. Alle sjekklister og FDV leveres også digitalt til kunde og utbygger. Vi kan også prosjektere og tegne våre anlegg i 3D/BIM. Vi er fremtidsrettet og utvikler oss hele tiden!