Sentrumsgården

Team
Storbygg
-

I Skogn sentrum er vi rørlegger på Sentrumsgråden trinn 2. Her bygges 15 leiligheter med næringsareal i 1. etg. Vi leverer sanitær, varme og sprinkler til dette prosjektet.

Kristian Hogstad

Rørlegger BAS

909 32 462

Adrian Aarstad

Prosjektleder

943 67 629

Grande Entreprenør

Hovedentreprenør