Tydal Datacenter

Team
Storbygg
-

Som underentreprenør av Steinar Myhre AS er vi med på administrasjonsbygget for Tydal Datacenter, i Tydal kommune. Her skal vi prosjektere og utføre sanitær- og varmeanlegg på det ca. 1 000m² store bygget. Bygget inneholder blant annet kantine, garderober og verksted for de ansatte.

 

Datasenteret skal være en katalysator for energi i Tydal. Strøm som brukes kan gjenvinnes og gjøre nye etableringer mulig med gjenvunnet energi til lavere kostnader. Slik som varmtvann til fiskeoppdrett, og varmluft til produksjon av dyrefor.

Tom Stian Hermann

Ansv. Rørlegger

482 23 508

Adrian Aarstad

Prosjektleder

943 67 629

Steinar Myhre AS

Hovedentreprenør

 

Tydal Datacenter

Byggherre